سازه های ماکارانی

در این دوره دانش آموزان اجسام واقعی را در ابعاد کوچکتر با استفاده از رشته های ماکارانی طراحی و تولید می کنند و هدف آن طراحی و تولید سازه ای است که با حداقل وزن، بیشترین مقاومت را در مقابل فشار وزنی نشان دهد. در این دوره دانش آموزان از طریق آشنایی با قوانین و اصول ساخت انواع سازه ها، اقدام به طراحی و ساخت سازه هایی همچون پل، چرخ  فلک، برج، اشکال هندسی و غیره می نمایند که موجب آشنایی حداکثری دانش آموزان با رشته عمران و سازه ها خواهد شد. با توجه به آن که این دوره مبتنی بر ایده و خلاقیت است این دوره موجب تقویت ایده پردازی و خلاقیت در دانش آموزان خواهد شد.