چرتکه و محاسبات سریع ویرا

توسعه و پیشرفت چرتکه در کشور های چین و ژاپن به طور گسترده  صورت گرفت و نسخه های چرتکه 2-5 و 1-4 به ترتیب ارائه شد که در سیستم 2-5 دو مهره در بالای محور چرتکه و 5 مهره در پایین محور قرار گرفته بود. در سیستم استاندارد 1-4 که در آکادمی پرورش ذهن و نبوغ ویرا نیز مورد استفاده قرار می گیرد یک مهره در بالای محور و 4 مهره در پایین محور قرار گرفته است که راحتی حرکت مهره ها توسط انگشتان دست و قابلیت ذخیره سازی و تصویرسازی آن در ذهن فرد به طور موثر فراهم شده است. با توجه به قابلیت یادگیری و تطبیق پذیری بیشتر مغز کودکان و نوجوانان نسبت به افزاد بزرگسال، فراگیری این تخصص و مهارت در رده سنی 5 تا 13 سال پیشنهاد می-شود. برهمین اساس در سرتاسر جهان در پایه های پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی، چرتکه به عنوان ابزار کمک آموزشی سیستم اعداد و ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای چرتکه می توان به مواردی همچون ایجاد محاسباتی سریع و ذهنی، تقویت سطح ریاضیات، تقویت دقت دیداری و شنیداری، بهبود حافظه و تقویت تندنویسی، هماهنگی نیمکره های مغز، افزایش مهارت های ذهنی، افزایش اعتماد به نفس و استقامت در برابر استرس و فشار، ایجاد قابلیت انجام موازی عملیات مختلف، افزایش توانایی حل مسئله، تصمیم گیری سریع و درست و غیره اشاره کرد. علاوه بر این در چرتکه ویرا علاوه بر افزایش قابلیت محاسبات، دانش آموزان با مبحث تحلیل مسئله و نحوه حل مسائل ریاضی و هوش تحلیلی نیز آشنا می شوند.

اطلاعاتی که در نیمکره چپ مغز وجود دارد موقت بوده و ذخیره نمی شود اما اطلاعات موجود در نیمکره راست بلند مدت هستند. در فرآیند آموزشی، چرتکه و محاسبات ذهنی با تحریک نیمکره راست مغز اطلاعات را در مغز پایدارتر می نماید. همچنین محاسبات عمومی در نیمکره چپ مغز انجام می شود. برهمین اساس محاسبات ذهنی نیازمند دو فاکتور محاسبات عمومی و بازیابی تصویر چرتکه از نیمکره راست است که موجب ایجاد هماهنگی کامل نیمکره های چپ و راست شده و فرد به صورت ناخودآگاه از تمامی سطوح مغز خود استفاده می نماید.

کلاس های چرتکه ویرا مبتنی بر چرتکه سوروبان ژاپن است که برای دانش آموزان گروه سنی 4 تا 13 سال تعریف شده است که دانش آموزان در این دوره 12 ترمی با عملیات جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، اعشار، توان، جذر واعداد منفی برای اعداد 2،3،4 و رقمی با تعداد آیتم های نامحدود آشنا شده و پس از اتمام دوره چرتکه، دوره تکمیلی محاسبات ذهنی ویرا را فراخواهند گرفت. در دوره های محاسبات آسان و ذهنی ویرا دانش آموز از طریق تکنیک و فرمول های محاسباتی و بدون استفاده از چرتکه به حل مسائل محاسباتی می-پردازد. با توجه به آنکه در عملیات محاسباتی فاکتورهای سرعت و دقت در تضاد یکدیگرند دوره محاسبات ویرا علاوه بر افزایش سرعت محاسبات، دقت محاسبات دانش آموز را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد که برای بسیاری از جلسات همچون کلاس های مدرسه، آزمون تیزهوشان، کنکور، المپیاد و غیره بسیاری کاربردی و موثر است. لازم به ذکر است. شرکت در این دوره برای دانش آموزان گروه سنی 14 تا 17 سال تعریف شده است.ترم بندی دوره  چرتکه و محاسبات ذهنی ویرا به شرح ذیل ارائه می گردد:

شماره ترم

نام ترم

تخصص

0

Start A

آشنایی با مفهوم اعداد و نوشتار انگلیسی آن، شمارش، مفهوم جمع و تفریق

1

Start B

آشنایی با جمع و تفریق اعداد 1 و 2 رقمی بر روی چرتکه و چرتکه تصویری اعداد 1 رقمی

2

Basic

آشنایی با جمع و تفریق دوست کوچک و جمع و تفریق اعداد 2 رقمی از طریق چرتکه تصویری

3

Elementary I

آشنایی با جمع دوست بزرگ اعداد 1 و 2 و 3 رقمی با چرتکه و چرتکه تصویری

4

Elementary II

آشنایی با جمع دوست ترکیبی اعداد 1 و 2 و 3 رقمی با چرتکه و چرتکه تصویری

5

Elementary III

آشنایی با تفریق دوست بزرگ اعداد 1 و 2 و 3 رقمی با چرتکه و چرتکه تصویری

6

Elementary IV

آشنایی با تفریق دوست ترکیبی اعداد 1 و 2 و 3 رقمی با چرتکه و چرتکه تصویری

7

Intermediate I

آموزش جدول ضرب و مفاهیم ریاضی

8

Intermediate II

ضرب 2، 3 و 4 رقم در یک رقم و جمع و تفریق اعداد 3 و 4 رقمی

9

Intermediate III

ضرب 2، 3 و 4 رقم در 2 رقم و جمع و تفریق اعداد 3 و 4 رقمی

10

Intermediate IV

ضرب 2، 3 و 4 رقم در 3 رقم و توان

11

Progressive I

تقسیم 2، 3 و 4 رقم بر یک رقم و جمع و تفریق منفی اعداد

12

Progressive II

تقسیم 2، 3 و 4 رقم بر 2 رقم و جمع و تفریق اعداد 3 و 4 رقمی

13-15

Professional

اعشار، توان، فاکتوریل، جذر

16-19

Master

جذر تقریبی، لگاریتم، درصد، مثلثات،