پردازش تصویر و بینایی ماشین

دوره های پردازش تصویر با هدف آشنایی دانش آموزان با موضوعاتی همچون تولید تصویر، تحلیل تصویر، بهبود تصویر، فیلترسازی تصویر، تشخیص خودکار اشیاء در تصویر، خوشه بندی تصویر و غیره آشنا می شوند. در این دوره دانش آموزان علاوه بر آشنایی با توابع نرم افزاری پردازش تصویر، با مبحث پردازش تصویر از طریق برنامه نویسی کامپیوتر نیز آشنا می شوند که این رویکرد موجب آشنایی دانش آموزان با هر دو مبحث پردازش تصویر و برنامه نویسی کامپیوتر خواهد شد. 

دوره بینایی ماشین که یکی از گرایش های هوش مصنوعی است مبتنی بر دو بخش پردازش تصویر و بینایی ماشین است که دانش آموزان بعد از گذارندن دوره پردازش تصویر با مبحث بینایی ماشین آشنا می شوند. در دوره بینایی ماشین دانش آموزان با مباحثی همچون الگوریتم های یادگیری ماشین و تشخیص الگو و کاربرد آن در مسائلی همچون احراز هویت از طریق تصویر، ردیابی اشیاء در ویدئو، تشخیص و بازشناسی چهره و غیره آشنا می شوند. دوره پردازش تصویر و بینایی ماشین شامل 6 ترم مقدماتی و 6 ترم پیشرفته است که 4 ترم آن برنامه نویسی کامپیوتر و مابقی ترم ها مربوط به آشنایی تئوری و عملی دانش آموزان با مباحث پردازش تصویر و بینایی ماشین است. این دوره برای گروه سنی 10 تا 17 سال پیشنهاد می شود.