تقویتی و کنکوری

در آکادمی .ویرا کلاس  های ریاضی، علوم و ادبیات تقویتی برای دوره های اول تا ششم توسط دبیران مطرح آموزش و پرورش، دوره های آمادگی آزمون تیزهوشان توسط اساتید تیزهوشان، دروس ریاضیات و عربی پایه های هفتم تا دوازدهم و درس شیمی برای پایه های دهم تا دوازدهم توسط اساتید دانشگاه برگزار می گردد. همچنین آکادمی ویرا به دلیل بهره مندی از اساتید مطرح کنکوری، کلاس و آزمون های آمادگی دروس اصلی و تخصصی کنکور را برای داوطلبین کنکور برگزار می نماید. 

از جمله نوآوری های آکادمی ویرا برگزاری دوره های تخصصی ادبیات، املاء، نگارش و جدول ضرب ویرا است که با توجه به مشکلات متعدد دانش آموزان در علوم پایه ای فوق تدوین شده است. در این دوره ها دانش آموزان به طور کامل و اصولی با استفاده از روش های کوتاه، کاربردی و جذاب بر مطالب مذکور مسلط می شوند و در نتیجه نیاز دانش  آموز با شرکت در دوره های مذکور تا پایان پایه ششم برطرف می گردد.