شناسایی استعداد

آکادمی پرورش ذهن و نبوغ ویرا پیشرو در حوزه کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان به دلیل بهره مندی از اساتید با تجربه در حوزه های محاسبات، فنی و مهندسی، علوم پایه و خلاقیت شرایط ویژه ای را برای دانش آموزان فراهم نموده است تا داوطلبین در مرحله اول با علوم مختلف به صورت مختصر آشنا می شوند و در مرحله بعد تحت نظر اساتید در حوزه های مختلف ارزیابی شده و در نهایت مسیر تحصیلی دانش آموز در آکادمی پرورش ذهن و نبوغ ویرا تعیین خواهد شد.