علوم محاسباتی

علوم محاسباتی یکی از اهداف آکادمی ویرا پرورش کودکان و نوجوانان در حوزه علوم محاسباتی است تا دانش آموزان با هر میزان ضریب هوشی بر انجام عملیات محاسباتی مسلط شوند. در آکادمی پرورش ذهن و نبوغ ویرا علوم محاسباتی شامل سه بخش کلی چرتکه، محاسبات ذهنی ویرا و محاسبات آسان ویرا است.
براساس دانش و تجربه اساتید ویرا هر انسان در سنین کودکی خود قابلیت یادگیری و تطبیق پذیری بیشتری با علوم محاسباتی داشته و بر همین اساس داوطلبین رده سنی 4 تا 10 سال در دوره چرتکه، داوطلبین رده سنی 11 تا 12 سال در دوره محاسبات ذهنی ویرا و داوطلبین رده سنی 13 تا 17 در دوره محاسبات آسان ویرا پذیرش می شوند.
در سرتاسر جهان در پایه های پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی، چرتکه به عنوان ابزار کمک آموزشی سیستم اعداد و ریاضی مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک واحد درسی در کنار سایر دروس در نظر گرفته می شود. چرتکه ویرا موجب پایه گذاری و گسترش بستر محاسبات سریع و ذهنی داوطلب می شود و سطح ریاضیات آن را به طور قابل توجهی تقویت می نماید. چرتکه ویرا علاوه بر بهبود حافظه و تقویت تندنویسی، هماهنگی نیمکره های مغز، افزایش مهارت های ذهنی، مواردی همچون افزایش اعتماد به نفس و استقامت در برابر استرس و فشار، ایجاد قابلیت انجام موازی عملیات مختلف، افزایش توانایی حل مسئله، تصمیم گیری سریع و درست و غیره را برای داوطلب به ارمغان می آورد. علاوه بر این در چرتکه ویرا علاوه بر افزایش قابلیت محاسبات، دانش آموزان با مبحث تحلیل مسئله و نحوه حل مسائل ریاضی و هوش تحلیلی نیز آشنا می شوند. دانش آموزان پس از اتمام دوره چرتکه مجوز ورود به دوره محاسبات ذهنی ویرا را می یابند که در این دوره دانش آموزان با عملیات کوتاه محاسباتی پیشرفته همچون جمع و تفریق کسری و اعشار، ضرب و تقسیم کسری و اعشار، توان، فاکتوریل و جذر آشنا شده و با استفاده از چرتکه و بدون آن بر انجام محاسبات پیشرفته مسلط می شوند. در دوره محاسبات آسان ویرا دانش آموزان با عملیات کوتاه و ذهنی محاسبات فوق پیشرفته همچون جذر تقریبی، جذر اعشاری، لگاریتم، درصد، مثلثات، حد و مشتق، انتگرال گیری، تابع و غیره آشنا می شوند.

 

دیدگاه ها (0)

دیدگاه خود را بیان کنید