تکالیف دانش آموزان در زمان تعطیلی کلاس ها

تمامی دانش آموزان مکلف با انجام تکالیف هستند و نمرات دریافتی دانش آموزان در این چالش 50 درصد از نمره پایان ترم دانش آموزان را تشکیل خواهد داد. لازم به ذکر است مجموعه تکالیف و چالش ها در کانال تلگرام آکادمی ویرا به نشانی زیر ذکر شده است و فیلم های ارسالی دانش آموزان در صفحه اینستاگرام آکادمی ویرا منتشر خواهد شد. در این چالش فیلم هایی که بیشترین تعداد پذیرش (Like) بدست آورند از جوایز نقدی و غیر نقدی بهره مند خواهد شد.

صفحه تلگرام آکادمی ویرا: @vira_academy_ir

صفحه اینستاگرام آکادمی ویرا: Instagram.com/vira_academy_ir